فرهنگ وهنر

گفتگو‌‌ اختصاصی رادیو نشاط با اعضای گروه موسیقی “دلا” در استرالیا،آقای آران دکار سرپرست گروه و آهنگساز و نوازنده تار و آقای اشکان غفاری نوازنده تمبک و کوزه.

گفتگو‌‌ اختصاصی رادیو نشاط با اعضای گروه موسیقی “دلا” در استرالیا،آقای آران دکار سرپرست گروه و آهنگساز و نوازنده تار و آقای اشکان غفاری نوازنده تمبک و کوزه.

20/05/2021  گفتگو‌‌ اختصاصی رادیو نشاط با اعضای گروه موسیقی “دلا” در استرالیا،آقای آران دکار سرپرست گروه و آهنگساز و نوازنده تار و آقای اشکان غفاری نوازنده تمبک و کوزه.


گفتگو‌‌ اختصاصی رادیو نشاط با اعضای گروه موسیقی “دلا” در استرالیا، آقای آران دکار سرپرست گروه و آهنگساز و نوازنده تار و آقای اشکان غفاری نوازنده تمبک و کوزه.

کنسرت گروه دلا تحت عنوان “رفتن” در تاریخ ۲۹می ۲۰۲۱ در Powerhouse Theatre سیدنی برگزار میشود..

انسان مسافر است
مسافری که از خود
به خود سفر میکند
راه اوست ...
رهرو اوست ...
مقصد اوست ...
کنسرت رفتن روایتی ازین سفر رو به زبان موسیقی ارایه می نماید، با ما همسفر باشید.

رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

اطلاعات بیشتر
Telegram:https://t.me/Delaensemble
Website: https://www.dela-ensemble.com/