اجتماعی

تریبون زنانه 134/ موضوع گفتگو: اهمیت آموزش زبان فارسی به فرزندان و مهاجران فارسی زبان/گفتگو با خانم دکتر فرنگیس فرهود،پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی در ایران-مشهد/اسپانسر این برنامه: شرکت حسابداری میزائل پارتنرز

تریبون زنانه 134/ موضوع گفتگو: اهمیت آموزش زبان فارسی به فرزندان و مهاجران فارسی زبان/گفتگو با خانم دکتر فرنگیس فرهود،پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی در ایران-مشهد/اسپانسر این برنامه: شرکت حسابداری میزائل پارتنرز

25/05/2021  تریبون زنانه 134/ موضوع گفتگو: اهمیت آموزش زبان فارسی به فرزندان و مهاجران فارسی زبان/گفتگو با خانم دکتر فرنگیس فرهود،پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی در ایران-مشهد/اسپانسر این برنامه: شرکت حسابداری میزائل پارتنرز


تریبون زنانه 134

موضوع گفتگو: اهمیت آموزش زبان فارسی به فرزندان و مهاجران فارسی زبان

گفتگو با خانم دکتر فرنگیس فرهود،پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی در ایران-مشهد

شنیدین این برنامه به همه‌ی همراهان توصیه می‌شود

رادیو نشاط..ناهید امامی

-----------

اسپانسر: شرکت حسابداری MIZAEL PARTNERS با مدیریت آقای رایان میرزائی

 تلفن ویژه فارسی زبانان:
0421215955
وبسایت:
https://www.mizaelpartners.com.au/


_______________________
برای شرکت در برنامه تریبون زنانه از طریق ایمیل و یا تلگرام زیر درخواست خود را ارسال نمائید:
[email protected]

https://t.me/TriboonZanane

https://t.me/TriboonZanane