حقوقی

چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /- مرور اخبار مربوط باز شدن مرزهای استرالیا /-مرور اخبار ویزاهای اسکیل و بیزینسی و پیش بینی سال آینده/-آخرین وضعیت ویزاهای فامیلی/- آپدیت های مربوط به ویزاهای نیوزیلند

چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /- مرور اخبار مربوط باز شدن مرزهای استرالیا /-مرور اخبار ویزاهای اسکیل و بیزینسی و پیش بینی سال آینده/-آخرین وضعیت ویزاهای فامیلی/- آپدیت های مربوط به ویزاهای نیوزیلند

30/05/2021  چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /- مرور اخبار مربوط باز شدن مرزهای استرالیا /-مرور اخبار ویزاهای اسکیل و بیزینسی و پیش بینی سال آینده/-آخرین وضعیت ویزاهای فامیلی/- آپدیت های مربوط به ویزاهای نیوزیلند


چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی

-مرور اخبار مربوط به باز شدن مرزها

-مرور اخبار ویزاهای اسکیل و بیزینسی و پیش بینی سال آینده

-آخرین وضعیت ویزاهای فامیلی

- آپدیت های مربوط به ویزاهای نیوزیلند

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa/