اجتماعی

تریبون زنانه 141/ مصاحبه‌ایی شنیدنی از دکتر لتیشیای فرانسوی به زبان شیرین فارسی/گفتگو با خانم دکتر لتیشیا ننکوئت شرق شناس ادبیات موثر و امروزی خاورمیانه در سیدنی استرالیا /اسپانسر این برنامه: شرکت حسابداری میزائل پارتنرز

تریبون زنانه 141/ مصاحبه‌ایی شنیدنی از دکتر لتیشیای فرانسوی به زبان شیرین فارسی/گفتگو با خانم دکتر لتیشیا ننکوئت شرق شناس ادبیات موثر و امروزی خاورمیانه در سیدنی استرالیا /اسپانسر این برنامه: شرکت حسابداری میزائل پارتنرز

13/07/2021  تریبون زنانه 141/ مصاحبه‌ایی شنیدنی از دکتر لتیشیای فرانسوی به زبان شیرین فارسی/گفتگو با خانم دکتر لتیشیا ننکوئت شرق شناس ادبیات موثر و امروزی خاورمیانه در سیدنی استرالیا /اسپانسر این برنامه: شرکت حسابداری میزائل پارتنرز


تریبون زنانه 141

مصاحبه‌ایی شنیدنی از دکتر لتیشیای فرانسوی به زبان شیرین فارسی

گفتگو با خانم دکتر لتیشیا ننکوئت،شرق شناس ادبیات موثر و امروزی خاورمیانه واستاد دانشگاه هنر و رسانه‌ی نیوساوت‌ولز سیدنی استرالیا

دکتر لتیشیا بتازگی کتابی در مورد ادبیات ایران پس از انقلاب اسلامی به چاپ رسانده است.

رادیونشاط..#ناهیدامامی 

-----------

اسپانسر: شرکت حسابداری MIZAEL PARTNERS با مدیریت آقای #رایان_میرزائی

 تلفن ویژه فارسی زبانان:
0421215955
وبسایت:
https://www.mizaelpartners.com.au/