حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-راه حلی مفید برای افرادی که مدت زمان زیادی هست که صدور ویزای نامزدیشان بدلیل کرونا به تعویق افتاده است/-آیا برای افرادی که بیش از ۲۴ ماه از اقدام به ویزای همسریشان گذشته، اقامت دائم مسقیم صادر می‌گردد؟ /-در چه مواردی می‌توان برای افراد خانواده درخواست ویزای بشردوستانه از نوع Split Family داد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-راه حلی مفید برای افرادی که مدت زمان زیادی هست که صدور ویزای نامزدیشان بدلیل کرونا به تعویق افتاده است/-آیا برای افرادی که بیش از ۲۴ ماه از اقدام به ویزای همسریشان گذشته، اقامت دائم مسقیم صادر می‌گردد؟ /-در چه مواردی می‌توان برای افراد خانواده درخواست ویزای بشردوستانه از نوع Split Family داد؟/-پاسخ به سوالات

18/07/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-راه حلی مفید برای افرادی که مدت زمان زیادی هست که صدور ویزای نامزدیشان بدلیل کرونا به تعویق افتاده است/-آیا برای افرادی که بیش از ۲۴ ماه از اقدام به ویزای همسریشان گذشته، اقامت دائم مسقیم صادر می‌گردد؟ /-در چه مواردی می‌توان برای افراد خانواده درخواست ویزای بشردوستانه از نوع Split Family داد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

-راه حلی مفید برای افرادی که مدت زمان زیادی هست که صدور ویزای نامزدیشان بدلیل کرونا به تعویق افتاده است

-آیا برای افرادی که بیش از ۲۴ ماه از اقدام به ویزای همسریشان گذشته، اقامت دائم مسقیم صادر می‌گردد؟ 

-در چه مواردی می‌توان برای افراد خانواده درخواست ویزای بشردوستانه از نوع Split Family داد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa