اجتماعی

تریبون زنانه 145/آوای زنان ممنوع نیست.این برنامه به تمامی خبرنگاران تقدیم می‌شود. «روز جهانی خبرنگار مبارک»/گفتگو با خانم مهدیه بهارمست روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی در تهران /اسپانسر این برنامه: شرکت حسابداری میزائل پارتنرز

تریبون زنانه 145/آوای زنان ممنوع نیست.این برنامه به تمامی خبرنگاران تقدیم می‌شود. «روز جهانی خبرنگار مبارک»/گفتگو با خانم مهدیه بهارمست روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی در تهران /اسپانسر این برنامه: شرکت حسابداری میزائل پارتنرز

10/08/2021  تریبون زنانه 145/آوای زنان ممنوع نیست.این برنامه به تمامی خبرنگاران تقدیم می‌شود. «روز جهانی خبرنگار مبارک»/گفتگو با خانم مهدیه بهارمست روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی در تهران /اسپانسر این برنامه: شرکت حسابداری میزائل پارتنرز


تریبون زنانه 145

آوای زنان ممنوع نیست.این برنامه به تمامی خبرنگاران تقدیم می‌شود. «روز جهانی خبرنگار مبارک»

گفتگو با خانم مهدیه بهارمست فوق‌لیسانس حقوق بین‌الملل از دانشگاه آزاد تهران ،روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی روزنامه‌ی جهان صنعت، خبرنگار بین‌المللی از فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران-تهران

مهدیه می‌گه: خیلی چیزا در قانون ما نوشته نشده و حتی در شرع هم ممنوعیت ندارن. تبعیض زنان در جامعه و قانون باعث شد من به سمت حوزه‌ی اجتماعی سوق پیدا کنم تا صدایی باشم برای جامعه‌ی زنان.

رادیونشاط..#ناهیدامامی 

-----------

اسپانسر: شرکت حسابداری MIZAEL PARTNERS با مدیریت آقای #رایان_میرزائی

 تلفن ویژه فارسی زبانان:
0421215955
وبسایت:
https://www.mizaelpartners.com.au/

------------------------------

برای شرکت در برنامه تریبون زنانه از طریق ایمیل و یا تلگرام زیر درخواست خود را ارسال نمائید:

ايميل:
[email protected]
تلگرام:
https://t.me/EmamiNahid