اقتصادی

اخبار روز املاک استرالیا/گفتگو با آقای آرش جعفری کارشناس رسمی سرمایه‌گذاری املاک در استرالیا/موضوع: بررسی تفاوت مشاور خرید املاک با مشاور فروش

اخبار روز املاک استرالیا/گفتگو با آقای آرش جعفری کارشناس رسمی سرمایه‌گذاری املاک در استرالیا/موضوع: بررسی تفاوت مشاور خرید املاک با مشاور فروش

12/08/2021  اخبار روز املاک استرالیا/گفتگو با آقای آرش جعفری کارشناس رسمی سرمایه‌گذاری املاک در استرالیا/موضوع: بررسی تفاوت مشاور خرید املاک با مشاور فروش


اخبار روز املاک استرالیا

گفتگو با آقای آرش جعفری کارشناس رسمی سرمایه‌گذاری املاک و بنیان‌گذار دفتر مشاوره خریداران الیت‌ ای جی در استرالیا

موضوع: بررسی تفاوت مشاور خرید املاک با مشاور فروش

در این سری برنامه‌ها به تغییرات و مقایسه قیمت مسکن، معرفی اصول پایه‌ایی خرید املاک و انواع مختلف وام پرداخته می‌شود.

رادیو نشاط...ناهید امامی

----------------------

-براي دريافت راهنماي اشتباهات رايج خريدارن مسكن ميتوانيد از لينك زير استفاده كنيد.

https://www.radio1.eliteaj.com.au/

تلفن : 1300801300