اجتماعی

تریبون زنانه 150-این برنامه به تمامی هنرمندان مهاجر تقدیم می‌شود/موضوع :هنر و مهاجرت/گفتگو با خانم نسرین وزیری،موسس گروه کاربرد هنر در دغدغه‌های اجتماعی از استرالیا-گلد‌کست/اسپانسر این برنامه: شرکت حسابداری میزائل پارتنرز

تریبون زنانه 150-این برنامه به تمامی هنرمندان مهاجر تقدیم می‌شود/موضوع :هنر و مهاجرت/گفتگو با خانم نسرین وزیری،موسس گروه کاربرد هنر در دغدغه‌های  اجتماعی از استرالیا-گلد‌کست/اسپانسر این برنامه: شرکت حسابداری میزائل پارتنرز

27/09/2021  تریبون زنانه 150-این برنامه به تمامی هنرمندان مهاجر تقدیم می‌شود/موضوع :هنر و مهاجرت/گفتگو با خانم نسرین وزیری،موسس گروه کاربرد هنر در دغدغه‌های اجتماعی از استرالیا-گلد‌کست/اسپانسر این برنامه: شرکت حسابداری میزائل پارتنرز


تریبون زنانه 150

این برنامه به تمامی هنرمندان مهاجر تقدیم می‌شود

موضوع :هنر و مهاجرت

گفتگو با خانم نسرین وزیری،موسس گروه کاربرد هنر در دغدغه‌های اجتماعی از استرالیا-گلد‌کست

تا زمانی که نور هست، ما همه‌ی رنگ‌ها رو می‌بینیم وقتی نور می‌ره دیگه رنگی نیست و همه‌ی ما یک‌رنگیم. چقدر خوبه وقتی نور هست با هم متحد باشیم.

رادیونشاط..#ناهیدامامی 

-----------

اسپانسر: شرکت حسابداری MIZAEL PARTNERS با مدیریت آقای #رایان_میرزائی

 تلفن ویژه فارسی زبانان:
0421215955
وبسایت:
https://www.mizaelpartners.com.au/

------------------------------

برای شرکت در برنامه تریبون زنانه از طریق ایمیل و یا تلگرام زیر درخواست خود را ارسال نمائید:

ايميل:
[email protected]
تلگرام:
https://t.me/EmamiNahid