حقوقی

چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /- مرور اخبار مربوط به باز شدن مرزهای استرالیا/-مرور اخبار ویزاهای اسکیل/- آخرین وضعیت ویزاهای پارتنر/- اخبار ویزاهای بیزینسی و والدین

چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /- مرور اخبار مربوط به باز شدن مرزهای استرالیا/-مرور اخبار ویزاهای اسکیل/- آخرین وضعیت ویزاهای پارتنر/- اخبار ویزاهای بیزینسی و والدین

28/09/2021  چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی /- مرور اخبار مربوط به باز شدن مرزهای استرالیا/-مرور اخبار ویزاهای اسکیل/- آخرین وضعیت ویزاهای پارتنر/- اخبار ویزاهای بیزینسی و والدین


چکیده اخبار مهاجرتی، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا نیما کاظمی 

- مرور اخبار مربوط به باز شدن مرزهای استرالیا

-مرور اخبار ویزاهای اسکیل

-آخرین وضعیت ویزاهای پارتنر

- اخبار ویزاهای بیزینسی و والدین

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa