فرهنگ وهنر

ساخت اولین سیستم دی جی سیار در استرالیا توسط یک شهروند استرالیای-ایرانی/گفتگو‌‌ ویژه با دی جی الن در سیدنی استرالیا

ساخت اولین سیستم دی جی سیار در استرالیا توسط یک شهروند استرالیای-ایرانی/گفتگو‌‌ ویژه با دی جی الن در سیدنی استرالیا

09/10/2021  ساخت اولین سیستم دی جی سیار در استرالیا توسط یک شهروند استرالیای-ایرانی/گفتگو‌‌ ویژه با دی جی الن در سیدنی استرالیا


ساخت اولین سیستم دی جی سیار در استرالیا توسط یک شهروند استرالیای-ایرانی

گفتگو‌‌ ویژه با دی جی الن در سیدنی استرالیا

بتازگی دی جی الن در ابتکاری جالب و چشمگیر اقدام به ساخت یک سیستم دی جی سیار نموده است که می توان در اماکن باز از آن استفاده کرد.

رادیونشاط...#سجادسعدی ، #مرضیه_نریمیسا