حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی کامل در مورد محدودیت‌های سفر و برداشته شدن یا نشدن آن برای دارندگان ویزاهای موقت/-مدارک مورد قبول به عنوان مدرک زبان درخواست کننده دوم یا Secondary applicant چیست؟/-آیا در حال حاضر میتوان برای ویزاهای ویزیتور والدین اقدام کرد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی کامل در مورد محدودیت‌های سفر و برداشته شدن یا نشدن آن برای دارندگان ویزاهای موقت/-مدارک مورد قبول به عنوان مدرک زبان درخواست کننده دوم یا Secondary applicant چیست؟/-آیا در حال حاضر میتوان برای ویزاهای ویزیتور والدین اقدام کرد؟/-پاسخ به سوالات

11/10/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی کامل در مورد محدودیت‌های سفر و برداشته شدن یا نشدن آن برای دارندگان ویزاهای موقت/-مدارک مورد قبول به عنوان مدرک زبان درخواست کننده دوم یا Secondary applicant چیست؟/-آیا در حال حاضر میتوان برای ویزاهای ویزیتور والدین اقدام کرد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

-توضیحاتی کامل در مورد محدودیت‌های سفر و برداشته شدن یا نشدن آن برای دارندگان ویزاهای موقت

-مدارک مورد قبول به عنوان مدرک زبان درخواست کننده دوم یا Secondary applicant چیست؟

-آیا در حال حاضر میتوان برای ویزاهای ویزیتور والدین اقدام کرد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..ناهید امامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

وب سایت
https://www.radioneshat.com/fa