سلامت

آموزش حد و مرز رفتار در کودکان و نوجوانان

آموزش حد و مرز رفتار در کودکان و نوجوانان

24/11/2015  آموزش حد و مرز رفتار در کودکان و نوجوانان


آموزش حد و مرز رفتار در کودکان و نوجوانان

آموزش راههای پیشگیری، معرفی راههای موجود جهت کمک به رشد وتربیت کودکان ، نوجوانان ، بزرگسالان

   همراه با زهرا نوری دکترای روانشناسی از دانشگاه ملبورن و عضو جامعه روانشناسان استرالیا APS