حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیح در مورد علت رد شدن‌های اخیر درخواست سفر دارندگان ویزاهای ۳ و ۵ ساله موقت پناهندگی/-چگونه و در چه مواردی می‌توان درخواست Health Waiver داد؟/-موارد محدود کنندهٔ دارندگان ویزای بشردوستانه سابکلاس ۲۰۴ برای اسپانسر شدن ویزاهای همسری/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیح در مورد علت رد شدن‌های اخیر درخواست سفر دارندگان ویزاهای ۳ و ۵ ساله موقت پناهندگی/-چگونه و در چه مواردی می‌توان درخواست Health Waiver داد؟/-موارد محدود کنندهٔ دارندگان ویزای بشردوستانه سابکلاس ۲۰۴ برای اسپانسر شدن ویزاهای همسری/-پاسخ به سوالات

05/12/2021  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیح در مورد علت رد شدن‌های اخیر درخواست سفر دارندگان ویزاهای ۳ و ۵ ساله موقت پناهندگی/-چگونه و در چه مواردی می‌توان درخواست Health Waiver داد؟/-موارد محدود کنندهٔ دارندگان ویزای بشردوستانه سابکلاس ۲۰۴ برای اسپانسر شدن ویزاهای همسری/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

-توضیح در مورد علت رد شدن‌های اخیر درخواست سفر دارندگان ویزاهای ۳ و ۵ ساله موقت پناهندگی

-چگونه و در چه مواردی می‌توان درخواست Health Waiver داد؟

-موارد محدود کنندهٔ دارندگان ویزای بشردوستانه سابکلاس ۲۰۴ برای اسپانسر شدن ویزاهای همسری

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]