علمی ، فن آوری

زندگینامه مشاهیر علمی جهان/ الیزابت بلکول (Elizabeth Blackwell)/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا/اسپانسر این برنامه :شرکت حسابداری میزائل پارتنرز

زندگینامه مشاهیر علمی جهان/ الیزابت بلکول (Elizabeth Blackwell)/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا/اسپانسر این برنامه :شرکت حسابداری میزائل پارتنرز

23/12/2021  زندگینامه مشاهیر علمی جهان/ الیزابت بلکول (Elizabeth Blackwell)/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا/اسپانسر این برنامه :شرکت حسابداری میزائل پارتنرز


زندگینامه مشاهیر علمی جهان

الیزابت بلکول (Elizabeth Blackwell)

 برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

تهیه واجرا : سجادسعدی ، مرضیه نریمیسا

دکتر الیزابت بلک ول اولین زنی بود که مدرک پزشکی را از دانشکده پزشکی آمریکا دریافت کرد و همچنین اولین زنی بود که در ثبت پزشکی انگلیس حضور داشت.

در آگهی درگذشت الیزابت بلک ول  در روزنامه ی تایمز لندن نوشته شد:

«او به تمام معنی کلمه یک پیشگام بود»

----------- 

اسپانسر: شرکت حسابداری MIZAEL PARTNERS با مدیریت آقای #رایان_میرزائی

 تلفن ویژه فارسی زبانان:
0421215955
وبسایت:
https://www.mizaelpartners.com.au/