سلامت

کنترل عصبانیت و پرخاشگری در کودکان و نوجوانان

کنترل عصبانیت و پرخاشگری در کودکان و نوجوانان

01/12/2015  کنترل عصبانیت و پرخاشگری در کودکان و نوجوانان


کنترل عصبانیت و پرخاشگری در کودکان و نوجوانان

آموزش راههای پیشگیری، معرفی راههای موجود جهت کمک به رشد وتربیت کودکان ، نوجوانان ، بزرگسالان

   همراه با زهرا نوری دکترای روانشناسی از دانشگاه ملبورن و عضو جامعه روانشناسان استرالیا APS