حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-آیا دارنده ویزای بیزنسی ۱۸۸ میتواند برای ویزای مهارتی ۱۹۰ یا ۴۹۱ اقدام کند؟/-آیا درخواست سیتیزنشیپ برای دارنده اقامت دایم در صورت داشتن شرایط شهروندی اجباری هست یا فرد میتواند بدون درخواست سیتیزنشیپ تا آخر عمر در استرالیا بماند؟/-توضیحاتی در مورد قابلیت تمدید مدت ماندن در استرالیا برای درخواست کننده ویزای پارتنری که در حال حاضر با ویزای ویزیتور در استرالیا هست./-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-آیا دارنده ویزای بیزنسی ۱۸۸ میتواند برای ویزای مهارتی ۱۹۰ یا ۴۹۱ اقدام کند؟/-آیا درخواست سیتیزنشیپ برای دارنده اقامت دایم در صورت داشتن شرایط شهروندی اجباری هست یا فرد میتواند بدون درخواست سیتیزنشیپ تا آخر عمر در استرالیا بماند؟/-توضیحاتی در مورد قابلیت تمدید مدت ماندن در استرالیا برای درخواست کننده ویزای پارتنری که در حال حاضر با ویزای ویزیتور در استرالیا هست./-پاسخ به سوالات

09/01/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-آیا دارنده ویزای بیزنسی ۱۸۸ میتواند برای ویزای مهارتی ۱۹۰ یا ۴۹۱ اقدام کند؟/-آیا درخواست سیتیزنشیپ برای دارنده اقامت دایم در صورت داشتن شرایط شهروندی اجباری هست یا فرد میتواند بدون درخواست سیتیزنشیپ تا آخر عمر در استرالیا بماند؟/-توضیحاتی در مورد قابلیت تمدید مدت ماندن در استرالیا برای درخواست کننده ویزای پارتنری که در حال حاضر با ویزای ویزیتور در استرالیا هست./-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

-آیا دارنده ویزای بیزنسی ۱۸۸ میتواند برای ویزای مهارتی ۱۹۰ یا ۴۹۱ اقدام کند؟

-آیا درخواست سیتیزنشیپ برای دارنده اقامت دایم در صورت داشتن شرایط شهروندی اجباری هست یا فرد میتواند بدون درخواست سیتیزنشیپ تا آخر عمر در استرالیا بماند؟

-توضیحاتی در مورد قابلیت تمدید مدت ماندن در استرالیا برای درخواست کننده ویزای پارتنری که در حال حاضر با ویزای ویزیتور در استرالیا هست.

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]