علمی ، فن آوری

زندگینامه مشاهیر علمی جهان/(نیکلاس کوپرنیک)Nicolaus Copernicus / برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

زندگینامه مشاهیر علمی جهان/(نیکلاس کوپرنیک)Nicolaus Copernicus / برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

15/01/2022  زندگینامه مشاهیر علمی جهان/(نیکلاس کوپرنیک)Nicolaus Copernicus / برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا


زندگینامه مشاهیر علمی جهان

نیکلاس کوپرنیک-Nicolaus Copernicus 

 برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

تهیه واجرا : سجادسعدی ، مرضیه نریمیسا
نیکلاس کوپرنیک ستاره‌شناس لهستانی ثابت کرد که بر خلاف عقاید رایج، زمین در مرکز جهان قرار ندارد. در واقع اندیشه‌های او در راه تکمیل پژوهش‌های اخترشناسی نگرش آدمیان به دنیا و خودشان را تغییر داد و به جای زمین، خورشید را در مرکز منظومه شمسی قرار داد.

----------- 

اسپانسر: شرکت حسابداری MIZAEL PARTNERS با مدیریت آقای #رایان_میرزائی

 تلفن ویژه فارسی زبانان:
0421215955
وبسایت:
https://www.mizaelpartners.com.au/