حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-پذیرفته شدن تست آنتی‌ژن به عنوان تست منفی مسافران ورودی و توضیح شرایط مربوط به ارائه مدرک این تست/-برداشته شدن محدودیت ساعات کار برای دارندگان ویزای دانشجویی/-برگشت هزینه ویزای دانشجویان و دارندگان ویزای کار و تعطیلاتی که از ۱۹ ژانویه تا ۲ ماه آینده به استرالیا بیایند. /-تمدید ویزای دارندگان ویزاهای فارغ‌التحصیلی و مهارتی رجیونالی که به خاطر کووید نتوانسته بودند در استرالیا باشند.-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-پذیرفته شدن تست آنتی‌ژن به عنوان تست منفی مسافران ورودی و توضیح شرایط مربوط به ارائه مدرک این تست/-برداشته شدن محدودیت ساعات کار برای دارندگان ویزای دانشجویی/-برگشت هزینه ویزای دانشجویان و دارندگان ویزای کار و تعطیلاتی که از ۱۹ ژانویه تا ۲ ماه آینده به استرالیا بیایند. /-تمدید ویزای دارندگان ویزاهای فارغ‌التحصیلی و مهارتی رجیونالی که به خاطر کووید نتوانسته بودند در استرالیا باشند.-پاسخ به سوالات

23/01/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-پذیرفته شدن تست آنتی‌ژن به عنوان تست منفی مسافران ورودی و توضیح شرایط مربوط به ارائه مدرک این تست/-برداشته شدن محدودیت ساعات کار برای دارندگان ویزای دانشجویی/-برگشت هزینه ویزای دانشجویان و دارندگان ویزای کار و تعطیلاتی که از ۱۹ ژانویه تا ۲ ماه آینده به استرالیا بیایند. /-تمدید ویزای دارندگان ویزاهای فارغ‌التحصیلی و مهارتی رجیونالی که به خاطر کووید نتوانسته بودند در استرالیا باشند.-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

-پذیرفته شدن تست آنتی‌ژن به عنوان تست منفی مسافران ورودی و توضیح شرایط مربوط به ارائه مدرک این تست

-برداشته شدن محدودیت ساعات کار برای دارندگان ویزای دانشجویی

-برگشت هزینه ویزای دانشجویان و دارندگان ویزای کار و تعطیلاتی که از ۱۹ ژانویه تا ۲ ماه آینده به استرالیا بیایند.

-تمدید ویزای دارندگان ویزاهای فارغ‌التحصیلی و مهارتی رجیونالی که به خاطر کووید نتوانسته بودند در استرالیا باشند.

پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]