علمی ، فن آوری

زندگینامه مشاهیر علمی جهان/(جیمز کلرک ماکسول)James Clerk Maxwell / برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

زندگینامه مشاهیر علمی جهان/(جیمز کلرک ماکسول)James Clerk Maxwell / برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

03/02/2022  زندگینامه مشاهیر علمی جهان/(جیمز کلرک ماکسول)James Clerk Maxwell / برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا


زندگینامه مشاهیر علمی جهان/(جیمز کلرک ماکسول)James Clerk Maxwell 

 برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

تهیه واجرا : سجادسعدی ، مرضیه نریمیسا

جیمز کلرک ماکسول در ۱۳ ژوئن ۱۸۳۱ در اسکاتلند به دنیا آمد و به خاطر ابداع نظریه الکترو مغناطیس مشهور است وی به عنوان یک از برترین فیزیکدانان قرن نوزدهم شناخته می شود و بیشترین تاثیر را بر فیزیک قرن بیستم داشته است.

----------- 

اسپانسر: شرکت حسابداری MIZAEL PARTNERS با مدیریت آقای #رایان_میرزائی

 تلفن ویژه فارسی زبانان:
0421215955
وبسایت:
https://www.mizaelpartners.com.au/