حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد انتخابات پیش رو و تاثیر آن در تغییرات قوانین مهاجراتی /-آیا اگر بیشتر از دو سال از اقدام ویزای همسری گذشته باشد، به فرد ویزای دایم مستقیم اعطا می‌گردد؟/-آیا با ویزای بریجینگ A میتوان از استرالیا خارج شد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد انتخابات پیش رو و تاثیر آن در تغییرات قوانین مهاجراتی /-آیا اگر بیشتر از دو سال از اقدام ویزای همسری گذشته باشد، به فرد ویزای دایم مستقیم اعطا می‌گردد؟/-آیا با ویزای بریجینگ A میتوان از استرالیا خارج شد؟/-پاسخ به سوالات

06/02/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد انتخابات پیش رو و تاثیر آن در تغییرات قوانین مهاجراتی /-آیا اگر بیشتر از دو سال از اقدام ویزای همسری گذشته باشد، به فرد ویزای دایم مستقیم اعطا می‌گردد؟/-آیا با ویزای بریجینگ A میتوان از استرالیا خارج شد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

-توضیحاتی در مورد انتخابات پیش رو و تاثیر آن در تغییرات قوانین مهاجراتی

-آیا اگر بیشتر از دو سال از اقدام ویزای همسری گذشته باشد، به فرد ویزای دایم مستقیم اعطا می‌گردد؟

-آیا با ویزای بریجینگ A میتوان از استرالیا خارج شد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]