فرهنگ وهنر

مثل آباد/ موضوع:اگر گربه را دیدی پل دمش بچین /برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

مثل آباد/ موضوع:اگر گربه را دیدی پل دمش بچین /برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر  رادیو نشاط

16/02/2022  مثل آباد/ موضوع:اگر گربه را دیدی پل دمش بچین /برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط


مثل آباد/ موضوع: اگر گربه را دیدی پل دمش بچین

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر #رادیونشاط

درهر قسمت از این برنامه یک ضرب‌المثل فارسی در قالب داستان به تصویر کشیده میشود.

 تهیه کننده: مجید زرین