حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-بازگشایی مرزهای استرالیا برای تمام دارندگان ویزاهای مختلف از امروز/-بررسی نتایج راند ژانویه ویزاهای مهارتی/-توضیحاتی در مورد تلاش دولت برای تشویق ورود دانشجویان به استرالیا/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-بازگشایی مرزهای استرالیا برای تمام دارندگان ویزاهای مختلف از امروز/-بررسی نتایج راند ژانویه ویزاهای مهارتی/-توضیحاتی در مورد تلاش دولت برای تشویق ورود دانشجویان به استرالیا/-پاسخ به سوالات

20/02/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-بازگشایی مرزهای استرالیا برای تمام دارندگان ویزاهای مختلف از امروز/-بررسی نتایج راند ژانویه ویزاهای مهارتی/-توضیحاتی در مورد تلاش دولت برای تشویق ورود دانشجویان به استرالیا/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

-بازگشایی مرزهای استرالیا برای تمام دارندگان ویزاهای مختلف از امروز

-بررسی نتایج راند ژانویه ویزاهای مهارتی

-توضیحاتی در مورد تلاش دولت برای تشویق ورود دانشجویان به استرالیا

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]