علمی ، فن آوری

زندگینامه مشاهیر علمی جهان/هاینریش هرتز (Heinrich Hertz)/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

زندگینامه مشاهیر علمی جهان/هاینریش هرتز (Heinrich Hertz)/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

21/02/2022  زندگینامه مشاهیر علمی جهان/هاینریش هرتز (Heinrich Hertz)/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا


زندگینامه مشاهیر علمی جهان

هاینریش هرتز (Heinrich Hertz)/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

تهیه واجرا : سجادسعدی ، مرضیه نریمیسا

هاینریش رودولف هرتز فیزیکدان آلمانی در طول حیات خود کشفیات متعددی را رقم زد و پاسخ برخی از مهمترین سوالاتی که پیش از او در حوزه فیزیک مطرح شده بود را یافت. با این حال معمولاً تنها به اثبات مسائل می پرداخت و کار بیشتر را به سایر دانشمندان واگذار می کرد.

در 1887 هرتز همزمان با کار روی الکترومغناطیس پدیده ای را گزارش کرد که تأثیرات فراوانی بر آینده فیزیک و درک بنیادی ما از جهان گذاشت. این موضوع را اکنون به نام اثر فوتو الکتریک یا اثر هرتز می شناسیم.

----------- 

اسپانسر: شرکت حسابداری MIZAEL PARTNERS با مدیریت آقای #رایان_میرزائی

 تلفن ویژه فارسی زبانان:
0421215955
وبسایت:
https://www.mizaelpartners.com.au/