علمی ، فن آوری

زندگینامه مشاهیر علمی جهان/پیر کوری (Pierre Curie)/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

زندگینامه مشاهیر علمی جهان/پیر کوری (Pierre Curie)/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

04/03/2022  زندگینامه مشاهیر علمی جهان/پیر کوری (Pierre Curie)/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا


زندگینامه مشاهیر علمی جهان/پیر کوری (Pierre Curie)

 برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

تهیه واجرا: سجادسعدی ، مرضیه نریمیسا

پیر کوری یک فیزیکدان فرانسوی، شیمیدان فیزیکی و برنده جایزه نوبل بود. اکثر مردم با دستاوردهای همسرش ( ماری کوری ) آشنا هستند، اما اهمیت کار پیر را درک نمی کنند. او پیشگام تحقیقات علمی در زمینه مغناطیس، رادیواکتیویته، پیزو الکتریکی و کریستالوگرافی بود. در اینجا یک بیوگرافی کوتاه از این دانشمند معروف و یک لیست از دستاوردهای قابل توجه او است.

----------- 

اسپانسر: شرکت حسابداری MIZAEL PARTNERS با مدیریت آقای #رایان_میرزائی

 تلفن ویژه فارسی زبانان:
0421215955
وبسایت:
https://www.mizaelpartners.com.au/