حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-خبر خوب در مورد ادامه امکان گرفتن ویزای سابکلاس ۴۰۸ مخصوص کووید برای کسانی که در استرالیا هستند/-آیا قبولی در دادگاه تجدید نظر به منزله صدور حتمی ویزا توسط اداره مهاجرت هست؟/-آیا محدودیت خاصی برای میزان ورود جواهرات شخصی به استرالیا وجود دارد؟ا/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-خبر خوب در مورد ادامه امکان گرفتن ویزای سابکلاس ۴۰۸ مخصوص کووید برای کسانی که در استرالیا هستند/-آیا قبولی در دادگاه تجدید نظر به منزله صدور حتمی ویزا توسط اداره مهاجرت هست؟/-آیا محدودیت خاصی برای میزان ورود جواهرات شخصی به استرالیا وجود دارد؟ا/-پاسخ به سوالات

06/03/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-خبر خوب در مورد ادامه امکان گرفتن ویزای سابکلاس ۴۰۸ مخصوص کووید برای کسانی که در استرالیا هستند/-آیا قبولی در دادگاه تجدید نظر به منزله صدور حتمی ویزا توسط اداره مهاجرت هست؟/-آیا محدودیت خاصی برای میزان ورود جواهرات شخصی به استرالیا وجود دارد؟ا/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

-خبر خوب در مورد ادامه امکان گرفتن ویزای سابکلاس ۴۰۸ مخصوص کووید برای کسانی که در استرالیا هستند

-آیا قبولی در دادگاه تجدید نظر به منزله صدور حتمی ویزا توسط اداره مهاجرت هست؟

-آیا محدودیت خاصی برای میزان ورود جواهرات شخصی به استرالیا وجود دارد؟ا

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]