فرهنگ وهنر

مثل آباد/ موضوع: این کلاه برای سر من گشاد بود /برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

مثل آباد/ موضوع: این کلاه برای سر من گشاد بود /برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر  رادیو نشاط

14/03/2022  مثل آباد/ موضوع: این کلاه برای سر من گشاد بود /برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط


مثل آباد/ موضوع: این کلاه برای سر من گشاد بود

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

درهر قسمت از این برنامه یک ضرب‌المثل فارسی در قالب داستان به تصویر کشیده میشود.

 تهیه کننده: مجید زرین