حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد تمدید یا درخواست ویزای دیگر برای افرادی که در حال حاضر در استرالیا هستند. /-آیا دارندگان ویزای نامزدی سابکلاس ۳۰۰ می‌توانند برای ویزای دانشجویی یا ویزاهای دیگر اقدام کنند؟/-آیا رد شدن درخواست ویزای توریستی، تاثیر منفی بر درخواست ویزای دانشجویی در آینده دارد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد تمدید یا درخواست ویزای دیگر برای افرادی که در حال حاضر در استرالیا هستند. /-آیا دارندگان ویزای نامزدی سابکلاس ۳۰۰ می‌توانند برای ویزای دانشجویی یا ویزاهای دیگر اقدام کنند؟/-آیا رد شدن درخواست ویزای توریستی، تاثیر منفی بر درخواست ویزای دانشجویی در آینده دارد؟/-پاسخ به سوالات

21/03/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد تمدید یا درخواست ویزای دیگر برای افرادی که در حال حاضر در استرالیا هستند. /-آیا دارندگان ویزای نامزدی سابکلاس ۳۰۰ می‌توانند برای ویزای دانشجویی یا ویزاهای دیگر اقدام کنند؟/-آیا رد شدن درخواست ویزای توریستی، تاثیر منفی بر درخواست ویزای دانشجویی در آینده دارد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

-توضیحاتی در مورد تمدید یا درخواست ویزای دیگر برای افرادی که در حال حاضر در استرالیا هستند.

-آیا دارندگان ویزای نامزدی سابکلاس ۳۰۰ می‌توانند برای ویزای دانشجویی یا ویزاهای دیگر اقدام کنند؟

-آیا رد شدن درخواست ویزای توریستی، تاثیر منفی بر درخواست ویزای دانشجویی در آینده دارد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]