فرهنگ وهنر

مثل آباد/ موضوع: بمیر و بدم /برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

مثل آباد/ موضوع: بمیر و بدم /برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر  رادیو نشاط

24/03/2022  مثل آباد/ موضوع: بمیر و بدم /برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط


مثل آباد/ موضوع: بمیر و بدم

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

درهر قسمت از این برنامه یک ضرب‌المثل فارسی در قالب داستان به تصویر کشیده میشود.

 تهیه کننده: مجید زرین