حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-برداشتن سقف ویزاهای همسری در برنامه مهاجرتی سال آینده/-افزایش ظرفیت اختصاصی برای ویزاهای مهارتی در بودجه سال آینده/-افزایش ظرفیت ایالتها برای ویزاهای مهارتی و بیزنسی در سال مهارتی کنونی/-توافق استرالیا و نیوزلند برای اسکان پناهجویانی که در نارو هستند./-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-برداشتن سقف ویزاهای همسری در برنامه مهاجرتی سال آینده/-افزایش ظرفیت اختصاصی برای ویزاهای مهارتی در بودجه سال آینده/-افزایش ظرفیت ایالتها برای ویزاهای مهارتی و بیزنسی در سال مهارتی کنونی/-توافق استرالیا و نیوزلند برای اسکان پناهجویانی که در نارو هستند./-پاسخ به سوالات

03/04/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-برداشتن سقف ویزاهای همسری در برنامه مهاجرتی سال آینده/-افزایش ظرفیت اختصاصی برای ویزاهای مهارتی در بودجه سال آینده/-افزایش ظرفیت ایالتها برای ویزاهای مهارتی و بیزنسی در سال مهارتی کنونی/-توافق استرالیا و نیوزلند برای اسکان پناهجویانی که در نارو هستند./-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

-برداشتن سقف ویزاهای همسری در برنامه مهاجرتی سال آینده

-افزایش ظرفیت اختصاصی برای ویزاهای مهارتی در بودجه سال آینده

-افزایش ظرفیت ایالتها برای ویزاهای مهارتی و بیزنسی در سال مهارتی کنونی

-توافق استرالیا و نیوزلند برای اسکان پناهجویانی که در نارو هستند.

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]