علمی ، فن آوری

زندگی نامه آلبرت اینشتین

زندگی نامه آلبرت اینشتین

01/03/2015  زندگی نامه آلبرت اینشتین


رادیو نشاط استرالیا - زندگی نامه آلبرت اینشتین

زندگی نامه مشاهیر جهان اعم از دانشمندان ، شعرا، نویسندگان ، فلاسفه و دیگر  شخصیتهای ممتاز در جهان

نویسنده و مجری: آزاده ارژنگی
صدابرداری و ادیت: رضا سمامی