علمی ، فن آوری

زندگینامه مشاهیر علمی جهان/لویی پاستور(Louis Pasteur)/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

زندگینامه مشاهیر علمی جهان/لویی پاستور(Louis Pasteur)/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

14/04/2022  زندگینامه مشاهیر علمی جهان/لویی پاستور(Louis Pasteur)/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا


زندگینامه مشاهیر علمی جهان/لویی پاستور(Louis Pasteur)

 برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

تهیه واجرا: سجادسعدی ، مرضیه نریمیسا

لویی پاستور، دانشمند فرانسوی مشهوری است که نامش با اختراعات و اکتشافاتی انقلابی همچون واکسیناسیون و فرآیند پاستوریزه کردن گره خورده است.

پاستور بیولوژیست، میکروبیولوژیست و شیمی‌دان مشهور فرانسوی است. اکتشافات او پایه‌های علمی انقلابی زیادی در دنیا ایجاد کرد. واکسیناسیون، تخمیر و فرآیند پاستوریزه کردن، از مهم‌ترین پایه‌های علمی ایجادشده توسط او هستند.

----------- 

اسپانسر: شرکت حسابداری MIZAEL PARTNERS با مدیریت آقای #رایان_میرزائی

 تلفن ویژه فارسی زبانان:
0421215955
وبسایت:
https://www.mizaelpartners.com.au/