حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-برداشتن سقف ویزاهای همسری در برنامه مهاجرتی سال آینده/-برداشته شدن لزوم انجام تست کرونا برای ورود به استرالیا از امروز/-آیا دارندگان ویزاهای ۱۸۸ با داشتن جاب آفر میتوانند برای ویزای دایم اقدام کنند؟ /-آیا همزمان میتوان برای ۲ ویزای بشردوستانه اقدام نمود؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-برداشتن سقف ویزاهای همسری در برنامه مهاجرتی سال آینده/-برداشته شدن لزوم انجام تست کرونا برای ورود به استرالیا از امروز/-آیا دارندگان ویزاهای ۱۸۸ با داشتن جاب آفر میتوانند برای ویزای دایم اقدام کنند؟ /-آیا همزمان میتوان برای ۲ ویزای بشردوستانه اقدام نمود؟/-پاسخ به سوالات

17/04/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-برداشتن سقف ویزاهای همسری در برنامه مهاجرتی سال آینده/-برداشته شدن لزوم انجام تست کرونا برای ورود به استرالیا از امروز/-آیا دارندگان ویزاهای ۱۸۸ با داشتن جاب آفر میتوانند برای ویزای دایم اقدام کنند؟ /-آیا همزمان میتوان برای ۲ ویزای بشردوستانه اقدام نمود؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

-برداشتن سقف ویزاهای همسری در برنامه مهاجرتی سال آینده

-برداشته شدن لزوم انجام تست کرونا برای ورود به استرالیا از امروز

-آیا دارندگان ویزاهای ۱۸۸ با داشتن جاب آفر میتوانند برای ویزای دایم اقدام کنند؟ 

-آیا همزمان میتوان برای ۲ ویزای بشردوستانه اقدام نمود؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]