حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-برداشته شدن قرنطینه برای افرادی که واکسینه نیستند در نیوساوت‌ولز از ۳۰ آپریل و احتمالا به زودی در ایالت‌های دیگر (قابل توجه افراد بالای ۶۰ سالی که واکسن سینوفارم در ایران زده‌اند)/-آیا هر کدام از افراد خانواده باید جدا برای ویزاهای رزیدنت ریترن اقدام کنند؟/-توضیحاتی در مورد شرایط اقدام به ویزاهای دایم غیر بیزنسی برای دارندگان ویزای سابکلاس ۱۸۸/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-برداشته شدن قرنطینه برای افرادی که واکسینه نیستند در نیوساوت‌ولز از ۳۰ آپریل و احتمالا به زودی در ایالت‌های دیگر (قابل توجه افراد بالای ۶۰ سالی که واکسن سینوفارم در ایران زده‌اند)/-آیا هر کدام از افراد خانواده باید جدا برای ویزاهای رزیدنت ریترن اقدام کنند؟/-توضیحاتی در مورد شرایط اقدام به ویزاهای دایم غیر بیزنسی برای دارندگان ویزای سابکلاس ۱۸۸/-پاسخ به سوالات

25/04/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-برداشته شدن قرنطینه برای افرادی که واکسینه نیستند در نیوساوت‌ولز از ۳۰ آپریل و احتمالا به زودی در ایالت‌های دیگر (قابل توجه افراد بالای ۶۰ سالی که واکسن سینوفارم در ایران زده‌اند)/-آیا هر کدام از افراد خانواده باید جدا برای ویزاهای رزیدنت ریترن اقدام کنند؟/-توضیحاتی در مورد شرایط اقدام به ویزاهای دایم غیر بیزنسی برای دارندگان ویزای سابکلاس ۱۸۸/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

-برداشته شدن قرنطینه برای افرادی که واکسینه نیستند در نیوساوت‌ولز از ۳۰ آپریل و احتمالا به زودی در ایالت‌های دیگر (قابل توجه افراد بالای ۶۰ سالی که واکسن سینوفارم در ایران زده‌اند)

-آیا هر کدام از افراد خانواده باید جدا برای ویزاهای رزیدنت ریترن اقدام کنند؟

-توضیحاتی در مورد شرایط اقدام به ویزاهای دایم غیر بیزنسی برای دارندگان ویزای سابکلاس ۱۸۸

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]