علمی ، فن آوری

زندگینامه مشاهیر علمی جهان/فارابی(Al-Farabi)/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

زندگینامه مشاهیر علمی جهان/فارابی(Al-Farabi)/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

06/05/2022  زندگینامه مشاهیر علمی جهان/فارابی(Al-Farabi)/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا


زندگینامه مشاهیر علمی جهان/فارابی(Al-Farabi)

 برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

تهیه واجرا: سجادسعدی ، مرضیه نریمیسا

فارابی یکی از بزرگترین دانشمندان ایرانی میباشد که در زمینه های گوناگون از جمله ریاضیات، جامعه شناسی، موسیقی، پزشکی، منطق و فلسفه تخصص داشته است به همین علت به ایشان لقب «معلم ثانی» داده شده است.

----------- 

اسپانسر: شرکت حسابداری MIZAEL PARTNERS با مدیریت آقای #رایان_میرزائی

 تلفن ویژه فارسی زبانان:
0421215955
وبسایت:
https://www.mizaelpartners.com.au/