حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-احتمال سریعتر شدن بررسی پرونده‌های شهروندان افغان با از سر گرفته شدن انجام آزمایشات پزشکی مورد نیاز ویزا در کابل/-توضیحاتی در مورد نحوه‌ی بررسی و مدت زمان بررسی ویزاهای موقت اسپانسر کاری ساب‌کلاس ۴۸۲/-توضیحاتی در مورد علت طولانی شدن زمان بررسی ویزاهای ۱۹۰/-آیا ۱ سال کار هم‌زمان تمام وقت برای ۲ شرکت مختلف، از نظر اداره‌ی مهاجرت ۲ سال در نظر گرفته می‌شود؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-احتمال سریعتر شدن بررسی پرونده‌های شهروندان افغان با از سر گرفته شدن انجام آزمایشات پزشکی مورد نیاز ویزا در کابل/-توضیحاتی در مورد نحوه‌ی بررسی و مدت زمان بررسی ویزاهای موقت اسپانسر کاری ساب‌کلاس ۴۸۲/-توضیحاتی در مورد علت طولانی شدن زمان بررسی ویزاهای ۱۹۰/-آیا ۱ سال کار هم‌زمان تمام وقت برای ۲ شرکت مختلف، از نظر اداره‌ی مهاجرت ۲ سال در نظر گرفته می‌شود؟/-پاسخ به سوالات

09/05/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-احتمال سریعتر شدن بررسی پرونده‌های شهروندان افغان با از سر گرفته شدن انجام آزمایشات پزشکی مورد نیاز ویزا در کابل/-توضیحاتی در مورد نحوه‌ی بررسی و مدت زمان بررسی ویزاهای موقت اسپانسر کاری ساب‌کلاس ۴۸۲/-توضیحاتی در مورد علت طولانی شدن زمان بررسی ویزاهای ۱۹۰/-آیا ۱ سال کار هم‌زمان تمام وقت برای ۲ شرکت مختلف، از نظر اداره‌ی مهاجرت ۲ سال در نظر گرفته می‌شود؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

-احتمال سریعتر شدن بررسی پرونده‌های شهروندان افغان با از سر گرفته شدن انجام آزمایشات پزشکی مورد نیاز ویزا در کابل

-توضیحاتی در مورد نحوه‌ی بررسی و مدت زمان بررسی ویزاهای موقت اسپانسر کاری ساب‌کلاس ۴۸۲

-توضیحاتی در مورد علت طولانی شدن زمان بررسی ویزاهای ۱۹۰

-آیا ۱ سال کار هم‌زمان تمام وقت برای ۲ شرکت مختلف، از نظر اداره‌ی مهاجرت ۲ سال در نظر گرفته می‌شود؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]