حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد داشتن اکثریت در مجلس سنا، برای اعمال تغییرات مهاجرتی مورد نظر حزب کارگر/-بررسی نتایج آخرین راند ویزاهای مهارتی/-آیا میتوان ۲ پرونده همزمان برای ویزاهای بشردوستانهٔ مختلف درخواست داد؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد داشتن اکثریت در مجلس سنا، برای اعمال تغییرات مهاجرتی مورد نظر حزب کارگر/-بررسی نتایج آخرین راند ویزاهای مهارتی/-آیا میتوان ۲ پرونده همزمان برای ویزاهای بشردوستانهٔ مختلف درخواست داد؟/-پاسخ به سوالات

05/06/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد داشتن اکثریت در مجلس سنا، برای اعمال تغییرات مهاجرتی مورد نظر حزب کارگر/-بررسی نتایج آخرین راند ویزاهای مهارتی/-آیا میتوان ۲ پرونده همزمان برای ویزاهای بشردوستانهٔ مختلف درخواست داد؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی

-توضیحاتی در مورد داشتن اکثریت در مجلس سنا، برای اعمال تغییرات مهاجرتی مورد نظر حزب کارگر

-بررسی نتایج آخرین راند ویزاهای مهارتی

-آیا میتوان ۲ پرونده همزمان برای ویزاهای بشردوستانهٔ مختلف درخواست داد؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]