علمی ، فن آوری

زندگینامه مشاهیر علمی جهان/نوآم چامسکیNoam Chomsky/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

زندگینامه مشاهیر علمی جهان/نوآم چامسکیNoam Chomsky/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

09/06/2022  زندگینامه مشاهیر علمی جهان/نوآم چامسکیNoam Chomsky/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا


زندگینامه مشاهیر علمی جهان/نوآم چامسکیNoam Chomsky

 برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

نوآم چامسکی یک زبانشناس، فیلسوف، دانشمند علوم شناختی، مورخ، منتقد اجتماعی و فعال سیاسی آمریکایی است.

تهیه واجرا: سجادسعدی ، مرضیه نریمیسا 

----------- 

اسپانسر: شرکت حسابداری MIZAEL PARTNERS با مدیریت آقای #رایان_میرزائی

 تلفن ویژه فارسی زبانان:
0421215955
وبسایت:
https://www.mizaelpartners.com.au/