حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد تصمیم مثبت اخیر دیوان عالی استرالیا در مورد چگونگی باطل کردن سیتیزن‌شیپ. /-توضیحاتی در مورد انجام آزمایشات پزشکی ویزا به صورت اختیاری. /-آیا بعد از درخواست سیتیزن‌شیپ، متقاضی نباید از استرالیا خارج شود؟/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد تصمیم مثبت  اخیر دیوان عالی استرالیا در مورد چگونگی باطل کردن سیتیزن‌شیپ. /-توضیحاتی در مورد انجام آزمایشات پزشکی ویزا به صورت اختیاری. /-آیا بعد از درخواست سیتیزن‌شیپ، متقاضی نباید از استرالیا خارج شود؟/-پاسخ به سوالات

19/06/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد تصمیم مثبت اخیر دیوان عالی استرالیا در مورد چگونگی باطل کردن سیتیزن‌شیپ. /-توضیحاتی در مورد انجام آزمایشات پزشکی ویزا به صورت اختیاری. /-آیا بعد از درخواست سیتیزن‌شیپ، متقاضی نباید از استرالیا خارج شود؟/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

-توضیحاتی در مورد تصمیم مثبت اخیر دیوان عالی استرالیا در مورد چگونگی باطل کردن سیتیزن‌شیپ. 

-توضیحاتی در مورد انجام آزمایشات پزشکی ویزا به صورت اختیاری. 

-آیا بعد از درخواست سیتیزن‌شیپ، متقاضی نباید از استرالیا خارج شود؟

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]