علمی ، فن آوری

زندگینامه مشاهیر علمی جهان/ ویلیام هاروی(William Harvey)/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

زندگینامه مشاهیر علمی جهان/ ویلیام هاروی(William Harvey)/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

29/06/2022  زندگینامه مشاهیر علمی جهان/ ویلیام هاروی(William Harvey)/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا


زندگینامه مشاهیر علمی جهان/ ویلیام هاروی(William Harvey)

 برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

ویلیام هاروی، طبیب بزرگ انگلیسی، کاشف سیستم گردش خون و کار قلب به ۱۵۷۸ در شهر «فولکستون» انگلستان به دنیا آمد.

تهیه واجرا: سجادسعدی ، مرضیه نریمیسا 

----------- 

اسپانسر: شرکت حسابداری MIZAEL PARTNERS با مدیریت آقای #رایان_میرزائی

 تلفن ویژه فارسی زبانان:
0421215955
وبسایت:
https://www.mizaelpartners.com.au/