حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد تبدیل ویزاهای ۴۹۱ به ویزای دایم/-توضیحاتی در مورد ویزاهای اسپانسر کاری موقت ۴۸۲ و دایم ۱۸۶/-افزایش ۳ درصدی هزینه‌های درخواست ویزا و ۵ درصدی درخواست تجدید نظر AAT/-عدم لزوم درخواست وزیر برای تغییر رشته در همه ویزاهای دانشجویی (فقط جهت تحصیل در برخی رشته های خاص)/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد تبدیل ویزاهای ۴۹۱ به ویزای دایم/-توضیحاتی در مورد ویزاهای اسپانسر کاری موقت ۴۸۲ و دایم ۱۸۶/-افزایش ۳ درصدی هزینه‌های درخواست ویزا و ۵ درصدی درخواست تجدید نظر AAT/-عدم لزوم درخواست وزیر برای تغییر رشته در همه ویزاهای دانشجویی (فقط جهت تحصیل در برخی رشته های خاص)/-پاسخ به سوالات

03/07/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-توضیحاتی در مورد تبدیل ویزاهای ۴۹۱ به ویزای دایم/-توضیحاتی در مورد ویزاهای اسپانسر کاری موقت ۴۸۲ و دایم ۱۸۶/-افزایش ۳ درصدی هزینه‌های درخواست ویزا و ۵ درصدی درخواست تجدید نظر AAT/-عدم لزوم درخواست وزیر برای تغییر رشته در همه ویزاهای دانشجویی (فقط جهت تحصیل در برخی رشته های خاص)/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

-توضیحاتی در مورد تبدیل ویزاهای ۴۹۱ به ویزای دایم

-توضیحاتی در مورد ویزاهای اسپانسر کاری موقت ۴۸۲ و دایم ۱۸۶

-افزایش ۳ درصدی هزینه‌های درخواست ویزا و ۵ درصدی درخواست تجدید نظر AAT

-عدم لزوم درخواست وزیر برای تغییر رشته در همه ویزاهای دانشجویی (فقط جهت تحصیل در برخی رشته های خاص)

پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]