علمی ، فن آوری

زندگینامه مشاهیر علمی جهان/ الکساندر گراهام بل (Alexander Graham Bell)/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

زندگینامه مشاهیر علمی جهان/ الکساندر گراهام بل (Alexander Graham Bell)/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

07/07/2022  زندگینامه مشاهیر علمی جهان/ الکساندر گراهام بل (Alexander Graham Bell)/ برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا


زندگینامه مشاهیر علمی جهان/ الکساندر گراهام بل (Alexander Graham Bell)

 برنامه ای از گروه علم و فنآوری رادیو نشاط استرالیا

الکساندر گراهام بل یکی از نام‌آشناترین چهره‌های دنیای علم و فناوری به شمار می‌آید که اختراعات متعددی از خود برجای گذاشت اما بیشتر شهرت وی در میان عموم مردم جهان، مدیون اختراع تلفن و خدماتش در زمینه کمک به ناشنوایان بود.

تهیه واجرا: سجادسعدی ، مرضیه نریمیسا 

----------- 

اسپانسر: شرکت حسابداری MIZAEL PARTNERS با مدیریت آقای #رایان_میرزائی

 تلفن ویژه فارسی زبانان:
0421215955
وبسایت:
https://www.mizaelpartners.com.au/