حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-خبرهای خوب در مورد احتمال قریب الوقوع تغییر قوانین در مورد تبدیل ویزاهای ۳ و ۵ ساله موقت پناهندگی به ویزاهای دایم/-پیشنهاد یک نهاد تحقیقاتی معتبر به دولت در مورد اجازه اقدام دوباره ویزاهای پناهندگی به افرادی که پرونده‌شان قبلا رد شده/-توضیحاتی در مورد چگونگی اضافه کردن فرزند تازه متولد شده به یک درخواست ویزای در حال بررسی و یا بعد از صدور ویزای افراد دیگر خانواده/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-خبرهای خوب در مورد احتمال قریب الوقوع تغییر قوانین در مورد تبدیل ویزاهای ۳ و ۵ ساله موقت پناهندگی به ویزاهای دایم/-پیشنهاد یک نهاد تحقیقاتی معتبر به دولت در مورد اجازه اقدام دوباره ویزاهای پناهندگی به افرادی که پرونده‌شان قبلا رد شده/-توضیحاتی در مورد چگونگی اضافه کردن فرزند تازه متولد شده به یک درخواست ویزای در حال بررسی و یا بعد از صدور ویزای افراد دیگر خانواده/-پاسخ به سوالات

17/07/2022  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی /-خبرهای خوب در مورد احتمال قریب الوقوع تغییر قوانین در مورد تبدیل ویزاهای ۳ و ۵ ساله موقت پناهندگی به ویزاهای دایم/-پیشنهاد یک نهاد تحقیقاتی معتبر به دولت در مورد اجازه اقدام دوباره ویزاهای پناهندگی به افرادی که پرونده‌شان قبلا رد شده/-توضیحاتی در مورد چگونگی اضافه کردن فرزند تازه متولد شده به یک درخواست ویزای در حال بررسی و یا بعد از صدور ویزای افراد دیگر خانواده/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا آقای امین فرزدقی 

-خبرهای خوب در مورد احتمال قریب الوقوع تغییر قوانین در مورد تبدیل ویزاهای ۳ و ۵ ساله موقت پناهندگی به ویزاهای دایم

-پیشنهاد یک نهاد تحقیقاتی معتبر به دولت در مورد اجازه اقدام دوباره ویزاهای پناهندگی به افرادی که پرونده‌شان قبلا رد شده

-توضیحاتی در مورد چگونگی اضافه کردن فرزند تازه متولد شده به یک درخواست ویزای در حال بررسی و یا بعد از صدور ویزای افراد دیگر خانواده

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط..#ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]