فرهنگ وهنر

مثل آباد/ موضوع:آدم کلاه خود را باید قاضی کند/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

مثل آباد/ موضوع:آدم کلاه خود را باید قاضی کند/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر  رادیو نشاط

21/07/2022  مثل آباد/ موضوع:آدم کلاه خود را باید قاضی کند/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط


مثل آباد/ موضوع:آدم کلاه خود را باید قاضی کند

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

درهر قسمت از این برنامه یک ضرب‌المثل فارسی در قالب داستان به تصویر کشیده میشود.

 تهیه کننده: #مجیدزرین