فرهنگ وهنر

مثل آباد/ موضوع:بالات رو دیدم،پائینت رو خواهم دید/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

مثل آباد/ موضوع:بالات رو دیدم،پائینت رو خواهم دید/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر  رادیو نشاط

03/08/2022  مثل آباد/ موضوع:بالات رو دیدم،پائینت رو خواهم دید/برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط


مثل آباد/ موضوع:بالات رو دیدم،پائینت رو خواهم دید

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

درهر قسمت از این برنامه یک ضرب‌المثل فارسی در قالب داستان به تصویر کشیده میشود.

 تهیه کننده: مجید زرین