فرهنگ وهنر

تور کنسرت کنسرت همایون شجریان در استرالیا / گفتگو با آقای وحید گواهی مدیر پرشن گلف مدیا برگزار کننده کنسرت شاهزاده آواز ایران در استرالیا

تور کنسرت  کنسرت همایون شجریان در استرالیا / گفتگو با آقای وحید گواهی مدیر پرشن گلف مدیا برگزار کننده کنسرت شاهزاده آواز ایران در استرالیا

08/08/2022  تور کنسرت کنسرت همایون شجریان در استرالیا / گفتگو با آقای وحید گواهی مدیر پرشن گلف مدیا برگزار کننده کنسرت شاهزاده آواز ایران در استرالیا


تور کنسرت کنسرت همایون شجریان در استرالیا

گفتگو با آقای وحید گواهی مدیر پرشن گلف مدیا برگزار کننده کنسرت شاهزاده آواز ایران در استرالیا

  -توضیحاتی در مورد نحوه‌ی فروش سریع بلیط‌های کنسرت در دو شهر ملبورن و سیدنی

 -امکان برگزاری کنسرت در بریزین

-نحوه‌ی انتخاب اعضای همراهی کننده استیج بزرگ همایون شجریان

#رادیونشاط ... #ناهیدامامی