اقتصادی

اخبار روز املاک استرالیا/گفتگو با آقای آرش جعفری کارشناس رسمی سرمایه‌گذاری املاک در استرالیا/موضوع: سوالات متداول در مورد وام خرید خانه در استرالیا

اخبار روز املاک استرالیا/گفتگو با آقای آرش جعفری کارشناس رسمی سرمایه‌گذاری املاک در استرالیا/موضوع: سوالات متداول در مورد وام خرید خانه در استرالیا

26/08/2022  اخبار روز املاک استرالیا/گفتگو با آقای آرش جعفری کارشناس رسمی سرمایه‌گذاری املاک در استرالیا/موضوع: سوالات متداول در مورد وام خرید خانه در استرالیا


اخبار روز املاک استرالیا

گفتگو با آقای آرش جعفری کارشناس رسمی سرمایه‌گذاری املاک در استرالیا

موضوع:سوالات متداول در مورد وام خرید خانه در استرالیا

توضیحاتی در مورد نحوه‌ی عملکرد و کارایی مورگیج بروکر

-نحوه‌ی عملکرد بانک‌ها در اعطای وام بانکی

-بررسی نحوه‌ی انتخاب وام بانکی خرید خانه

-مراحل آمادگی برای گرفتن وام خرید خانه

-توضیحاتی در مورد ری‌فاینسس کردن و مزایای آن

رادیونشاط..ناهید امامی