علمی ، فن آوری

زندگی نامه پرفسور مجیدسمیعی

زندگی نامه پرفسور مجیدسمیعی

01/04/2015  زندگی نامه پرفسور مجیدسمیعی


رادیو نشاط استرالیا - زندگی نامه پرفسور مجیدسمیعی

زندگی نامه مشاهیر جهان اعم از دانشمندان ، شعرا، نویسندگان ، فلاسفه و دیگر  شخصیتهای ممتاز در جهان

نویسنده و مجری: آزاده ارژنگی
صدابرداری و ادیت: رضا سمامی