سلامت

کنترل عصبانیت و پرخاشگری در نوجوانان قسمت سوم

کنترل عصبانیت و پرخاشگری در نوجوانان قسمت سوم

22/12/2015  کنترل عصبانیت و پرخاشگری در نوجوانان قسمت سوم


کنترل عصبانیت و پرخاشگری در نوجوانان قسمت سوم

آموزش راههای پیشگیری، معرفی راههای موجود جهت کمک به رشد وتربیت کودکان ، نوجوانان ، بزرگسالان

   همراه با زهرا نوری دکترای روانشناسی از دانشگاه ملبورن و عضو جامعه روانشناسان استرالیا APS