کتاب گویا-دکلمه-داستان

«اصلاح‌طلب حقیقی» تو و دختر آبی بودید/دکتر صادق زیباکلام ،استاد دانشگاه تهران

 «اصلاح‌طلب حقیقی» تو و دختر آبی بودید/دکتر صادق زیباکلام ،استاد دانشگاه تهران

18/09/2022   «اصلاح‌طلب حقیقی» تو و دختر آبی بودید/دکتر صادق زیباکلام ،استاد دانشگاه تهران


«اصلاح‌طلب حقیقی» تو و دختر آبی بودید

دکتر صادق زیباکلام ،استاد دانشگاه تهران

واقعاً چه‌کلامی و چه گفتۀ دیگری پیرامون مهسا امینی ۲۲ساله که با هزاران امید و آرزو در قبرستان سقز بزیر خاک خفته، میتوان گفت؟ چه کلامی میتوان نثار خانواده‌اش کرد که از حالا تا آخر عمر داغ جگر گوشۀ پرپرشدۀشان را بدوش خواهند کشید؟ آیا کلامی هست که اندکی از درد فراق مهسا جوانمرگ‌شدۀشان بکاهد؟ بگوییم مهسا مرتکب چه گناه و لغزشی شده بود که مستحق آن عقوبت شد؟

میماند پرسش «باب دیلون»، چه تعداد مهساهای دیگر باید پرپر شوند تا بگوییم گشت ارشاد خیلی از گلها را پرپر نموده؟