کتاب گویا-دکلمه-داستان

آیا راه حل مردم ایران، انقلاب دیگری است؟/دکتر صادق زیباکلام ،استاد دانشگاه تهران

 آیا راه حل مردم ایران، انقلاب دیگری است؟/دکتر صادق زیباکلام ،استاد دانشگاه تهران

27/09/2022   آیا راه حل مردم ایران، انقلاب دیگری است؟/دکتر صادق زیباکلام ،استاد دانشگاه تهران


آیا راه حل مردم ایران، انقلاب دیگری است؟/دکتر صادق زیباکلام ،استاد دانشگاه تهران

صحبتهای دکتر صادق زیبا کلام با آقای دکتر احمد وخشيته در خصوص اعتراضات سراسری مردم ایران، و شرایط پیش‌رو و سرکوب گسترده مردم از سوی جمهوری اسلامی